Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn đối với học viên cao học Khóa 18(QLGD), Khóa 3 (TLHLS), Khóa 2-3 (CNTT)
20/04/2020 19:49

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tớiquý Anh/Chị học viên cao học các khóa 18 (chuyên ngành Quản lý giáo dục), Khóa03 (Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng), Khóa 02 và 03 (chuyên ngành Công nghệthông tin) về thời hạn và hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ. Thông tinchi tiết tại File đính kèm:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(1,06 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec