Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Danh sách NG, CBQL được giới thiệu đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGUT năm 2017
18/01/2017 09:36

-Căn cứ Nghị định số27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu“Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;

-Căn cứ hồ sơ giới thiệu các nhà giáo và cán bộ quản lý được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” của các đơn vị thuộc Học viện Quản lý giáo dục gửi Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Học viện,

-Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo danh sách các nhà giáo và cán bộ quản lý được giới thiệu xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2017, Có File thông báo đính kèm.

Tệp đính kèm: 1. Thông báo(394,16 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec