Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo kết quả thi tuyển sinh Đào tạo Trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2017
03/07/2017 17:42
Thông tin chi tiết xin xem File đính kèm dưới đây:
Tệp đính kèm: 1. Quyết định phê duyệt điểm TT QLGD(307,72 KB) | 2. Kết quả điểm thi ngành QLGD(2,18 MB) | 3. Quyết định phê duyệt điểm TT TLHLS(308,98 KB) | 4. Kết quả điểm thi ngành TLHLS(288,83 KB) | 5. Quyết định phê duyệt điểm TT CNTT(308,66 KB) | 6. Kết quả điểm thi ngành CNTT(224,55 KB) | 7. Danh sách trúng tuyển Ngành QLGD(1,84 MB) | 8. Danh sách trúng tuyển Ngành TLHLS(569,94 KB) | 9. Danh sách trúng tuyển Ngành CNTT(518,45 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec