Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo V/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 04 (2018-2020) chuyên ngành Công nghệ thông tin
27/12/2019 21:06
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương Luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 04 (2018-2020) chuyên ngành Công nghệ thông tin như sau:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(487,7 KB) | 2. Mẫu đăng ký(35,4 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec