THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng theo Chương trình tiên tiến của Học viện Quản lý giáo dục Quý II và III năm 2020
21/05/2020 10:26
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chương trình tiên tiến trong Quý II và III năm 2020. Thông tin chi tiết tại File đính kèm:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(892,8 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác