THÔNG BÁO
Mở lớp bồi dưỡng CBQL khoa, phòng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khoá 7
19/01/2015 17:10
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác bồi dưỡng nhằm chuẩn hoá đội ngũ công chức nhà nước ngành giáo dục và đào tạo. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm học 2014 - 2015.

Học viện Quản lý giáo dục triển khai mở lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khóa 7.

Thông tin chi tiết và mẫu đăng ký xin xem Files đính kèm dưới đây:

1. Thông báo

2. Mẫu đăng ký học


Tệp đính kèm:
Thông báo mới

Thông báo khác