THÔNG BÁO
Thông báo mở lớp BD Nghiệp vụ tư vấn du học K8
28/08/2015 15:34
Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học khóa 8 trong thời gian tới theo thông báo đính kèm dưới đây.
Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(502,74 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác