THÔNG BÁO
Thông báo gia hạn tuyển sinh Khóa II, Thạc sỹ QLGD liên kết với Đại học Tây Nam (Trung Quốc)
09/02/2015 16:14
Thông tin chi tiết xem File thông báo đính kèm ở dưới.

Hoặc xin vui lòng liên hệ: Phòng Hợp tác Quốc tế và Phát triển Dự án, Phòng 405, Nhà A1, Học viện Quản lý giáo dục;
Số 31, Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 04.3864.5958;
Đại diện tuyển sinh: Ông Trần Doanh Thụ, Trưởng phòng HTQT &PTDA, Học viện Quản lý giáo dục (DĐ: 0915.025.045)
Website: www.niem.edu.vn Email: thuemtc@yahoo.com


Tệp đính kèm: 1. Thông báo(158,99 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác