THÔNG BÁO
Công văn về việc giới thiệu chữ ký của Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
08/07/2020 15:55
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin tới các cá nhân, đơn vị hữu quan Công văn số 2468/BGDĐT-VP ngày 07/07/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu chữ ký TS. Lê Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên:
Tệp đính kèm: 1. Công văn số 2468/BGDĐT-VP(271,5 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác