Tất cả bài viết
Kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong quản lý (08/06/2015 | 10:01)
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về khái niệm kĩ năng giải quyết tình huống quản lí và các kĩ năng bộ phận của nó. Kết quả nghiên cứu này góp phần xây dựng cơ sở lí luận cho việc vạch ra nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng này ở các cán bộ quản lí đương chức và kế cận.
Xem tiếp
Kĩ năng giao tiếp cơ bản dành cho sinh viên (08/06/2015 | 09:56)
Bài báo này đề cập đến bảy kĩ năng giao tiếp mà sinh viên cần phải trang bị ngay khi còn ở trong môi trường đại học đó là: 1.Kĩ năng hòa nhập với cộng đồng; 2. Kĩ năng quản lý sự nhận thức của bản thân; 3. Kĩ năng lựa chọn lựa ngôn từ và điều chỉnh giọng nói; 4. Kĩ năng giao tiếp phi ngôn ngữ; 5. Kĩ năng lắng nghe; 6. Kĩ năng thấu hiểu sự khác biệt và giải quyết những xung đột; 7. Kĩ năng trình bày. Việc có được bảy kĩ năng này sẽ giúp sinh viên tự tin khẳng định vị trí của mình trong giao tiếp với mọi người đồng thời cũng có nghĩa là tạo dựng nên hình ảnh đẹp về người sinh viên trong xã hội ngày nay, là những con người có lối sống lành mạnh, sống có ý nghĩa.
Xem tiếp
Giáo dục ý thức nhân văn toàn cầu – một định hướng tất yếu của giáo dục hiện đại (08/06/2015 | 09:42)
Phản ánh các đặc điểm đặc thù của nền văn minh toàn thế giới hiện đại, định hướng vào con người như giá trị và mục đích tối cao của tiến trình lịch sử toàn thế giới, vào các giá trị nhân văn chung nhân loại như định hướng chủ đạo trong hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề toàn cầu, ý thức nhân văn toàn cầu cũng còn bao hàm trong mình các giá trị văn hoá nhân văn của dân tộc như là tiền đề tinh thần để mỗi dân tộc "gia nhập ngôi nhà chung". Ý thức nhân văn toàn cầu giữ một vai trò to lớn trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu. Chính vì vậy mà việc hình thành ý thức nhân văn toàn cầu đang là một vấn đề toàn cầu thật sự cấp bách.
Xem tiếp
Giáo dục vì sự phát triển bền vững – một yêu cầu cấp thiết trong hội nhập giáo dục (08/06/2015 | 09:32)
Giáo dục vì sự Bền vững (GDBV) là một khái niệm gắn liền với Phát triển bền vững. Đây không những là một nội dung mà còn là một yêu cầu trong giáo dục, khi mà ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên không chỉ gây nguy hại đến con người và thiên nhiên, mà còn làm tổn thất đến thế hệ tương lai. Ở các nước tiên tiến, GDBV trong trường Đại học đã được tiến hành nhiều năm qua với nhiều cách tiếp cận phong phú. Bài viết này giới thiệu một số hình thức tổ chức GDBV phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội nước ta và TP HCM nói riêng.
Xem tiếp
Giải bài toán phân luồng trong giáo dục nước ta từ góc độ xây dựng xã hội học tập (25/11/2014 | 08:50)
Đã có nhiều nghiên cứu và đề xuất về giải pháp phân luồng trong giáo dục nước ta, nhưng đến nay hầu như không có chuyển biến đáng kể trong phân luồng sau trung học. Lý do chính vì đến nay lời giải bài toán thường dừng lại ở quan điểm coi phân luồng là lĩnh vực thuộc phạm vi ngành giáo dục.
Xem tiếp
Giảng dạy dựa trên công nghệ thông tin từ góc nhìn của giảng viên (25/11/2014 | 08:46)
Trong thời đại công nghệ hiện nay, sinh viên trên thế giới cũng như sinh viên Việt Nam được trang bị và tự trang bị cho mình nhưng năng lực về công nghệ thông tin mà chúng ta ít thấy ở những thế hệ sinh viên trước.
Xem tiếp
Trang 1/1