Quản lý giáo dục
Thứ ba, 25/11/2014 - 8:50

Giải bài toán phân luồng trong giáo dục nước ta từ góc độ xây dựng xã hội học tập
Tác giả: Phạm Đỗ Nhật Tiến
Ngày hoàn thành:
Đã được đăng tại: Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 1-6
Tệp đính kèm:

Đã có nhiều nghiên cứu và đề xuất về giải pháp phân luồng trong giáo dục nước ta, nhưng đến nay hầu như không có chuyển biến đáng kể trong phân luồng sau trung học. Lý do chính vì đến nay lời giải bài toán thường dừng lại ở quan điểm coi phân luồng là lĩnh vực thuộc phạm vi ngành giáo dục. Trên thực tế, phân luồng là lĩnh vực đa ngành, có liên quan đến 2 hệ thống lớn; trước hết là hệ thống pháp triển nhân lực; tiếp nữa là hệ thống học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Với cách tiếp cận toàn hệ thống thay vì tiếp cận giới hạn trong hệ thống giáo dục, bài viết này đề xuất một hệ thống giải pháp trước, trong và sau phân luồng để có thể tạo chuyển biến thực sự về phân luồng trong giáo dục nước ta.

Số lần đọc: 1151