Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Công nghệ thông tin
Thứ ba, 25/11/2014 - 8:46

Giảng dạy dựa trên công nghệ thông tin từ góc nhìn của giảng viên
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Phương
Ngày hoàn thành:
Đã được đăng tại: Tạp chí Quản lý giáo dục .- Số 62 .- 7/2014 .- Tr. 26-28
Tệp đính kèm: Tải về tệp đính kèm

Trong thời đại công nghệ hiện nay, sinh viên trên thế giới cũng như sinh viên Việt Nam được trang bị và tự trang bị cho mình nhưng năng lực về công nghệ thông tin mà chúng ta ít thấy ở những thế hệ sinh viên trước. Trong khi đó, nhiều giảng viên chưa được đào tạo, bồi dưỡng cách ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong công việc giảng dạy của mình. Nếu sinh viên ngày nay là những “thổ dân với công nghệ” (digital natives) thì giảng viên, theo cách nói của Marc Prensky, lại chỉ là những “người nhập cư” với công nghệ (digital immigrant). Thực tế là các thế hệ sinh viên sẽ ngày càng ứng dụng nhiều công nghệ thông tin trong học tập hơn. Vì vậy, việc các giảng viên được bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu của sinh viên là một nhu cầu cần thiết. Bài viết dựa trên một khảo sát với 240 giảng viên từ 3 trường đại học 3 trường cao đẳng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam về những suy nghĩ của họ đối với việc giảng dạy dựa trên công nghệ thông tin.

Số lần đọc: 3730
ban lam viec