Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 27/11/2015 - 15:28

Khoa Quản lý tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả tổ chức giờ thảo luận/thực hành trong đào tạo theo tín chỉ"
Thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đáp ứng đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học đòi hỏi phải đa dạng hình thức tổ chức dạy học.

Dạy học thực hành, thảo luận là một trong những hình thức phù hợp để phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Trong quá trình thực hiện đào tạo theo tín chỉ, việc tổ chức các giờ học thực hành, thảo luận cần được nghiên cứu, trao đổi để lựa chọn cách làm phù hợp với từng ngành đào tạo.

Để đánh giá thực trạng sau một năm thực hiện, trao đổi các kinh nghiệm và đề xuất cách thức triển khai dạy học hiệu quả hơn, ngày 10 tháng 11 năm 2015 Khoa Quản lý tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Nâng cao hiệu quả tổ chức giờ thảo luận/thực hành trong đào tạo theo tín chỉ".

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 25 báo cáo khoa học của các giảng viên trong và ngoài khoa về chủ đề trên.

Tới dự Hội thảo có đại diện các Khoa, các Phòng ban, Trung tâm TTTV, Trung tâm CNTT, Viện Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục cùng tập thể cán bộ, giảng viên khoa Quản lý.

Mở đầu Hội thảo, PGS. TS Nguyễn Thành Vinh - Trưởng khoa Quản lý đã khái quát những nhiệm vụ của giảng viên và sinh viên trong các giờ học thảo luận, thực hành, đồng thời đề xuất một số phương pháp dạy học tích cực cần phát triển trong các giờ dạy thảo luận thực hành.

                PGS. TS Nguyễn Thành Vinh - Trưởng khoa Quản lý phát biểu và  báo cáo tham luận tại Hội thảo

Đại diện các bộ môn, TS Trần Bội Lan - bộ môn Hành chính - pháp luật; TS Trịnh Văn Cường - bộ môn Khoa học quản lý giáo dục, ThS Lê Vũ Hà - bộ môn Khoa học quản lý; ThS Đặng Thu Thủy - bộ môn Kinh tế đã trình bày các báo cáo tham luận về các vấn đề sử dụng các tình huống học tập trong các giờ thực hành, thảo luận; định hướng học tập hợp tác trong tổ chức các nhóm học tập; kỹ thuật thiết kế nhóm học tập dựa trên trắc nghiệm tâm lý hình học, khảo sát nhu cầu của sinh viên trong thảo luận theo nhóm và một số đề xuất; lý luận kiến tạo vận dụng trong tổ chức cho sinh viên làm bài tập cá nhân trong dạy học học phần "Nguyên lý kế toán";

Các đại biểu tham dự đã sôi nổi trao đổi các ý kiến về chủ đề của Hội thảo. Trong đó nhấn mạnh việc cần thiết phải lựa chọn và sử dụng phối hợp các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; phát huy vai trò chủ động, tích cực của sinh viên. Các đại biểu cũng đề xuất trong quá trình biên soạn đề cương chi tiết học phần cần xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập thảo luận/thực hành cụ thể để định hướng hoạt động học tập của sinh viên và đề nghị Học viện đầu tư biên soạn tuyển tập những bài tập tình huống phục vụ giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc trong Hội thảo, các giảng viên và đại biểu khách mời đều khẳng định sự cần thiết của vấn đề được khoa Quản lý lựa chọn làm chủ đề hội thảo; Các ý kiến trao đổi cởi mở, thẳn thắn, đóng góp nhiều đề xuất thiết thực về các vấn đề liên quan. 

Trong thời gian tới rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí của lãnh đạo Học viện, sự phối hợp của các đơn vị chức năng và sự tham gia tích cực của đội ngũ giảng viên để có thể biên soạn tài liệu về tình huống học tập nhằm phục vụ tốt yêu cầu đào tạo theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên gắn với chuẩn đầu ra.

                 

                                                                                                                Nội Dung: Tuyết Hạnh - Quỳnh Anh

                                                                                                                                 TTCNTT                                      

Số lần đọc: 13816
Các bài đã đăng
ban lam viec