Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Hội thảo Khoa học “Đổi mới hoạt động dạy và học tiếng Anh hướng tới nâng cao năng lực cho người học” (11/10/2018 | 09:36)
Tháng 10/2018, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo “Đổi mới hoạt động dạy và học tiếng Anh hướng tới nâng cao năng lực cho người học”.
Xem tiếp
Học tập mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Đại học Sydney, Australia (15/09/2018 | 14:55)
Vừa qua, GS.TS. Phạm Quang Trung – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục dẫn Đoàn cán bộ của Học viện đến thăm và làm việc tại trường Đại học Sydney, Australia.
Xem tiếp
Học tập mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Đại học Sydney, Australia (15/09/2018 | 14:39)
Vừa qua, GS.TS. Phạm Quang Trung – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục dẫn Đoàn cán bộ của Học viện đến thăm và làm việc tại trường Đại học Sydney, Australia.
Xem tiếp
Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ tiên tiến về Quản trị trường Phổ thông (13/08/2018 | 21:05)
Ngày 13-14/8/2018, Học viện Quản lý giáo dục (NAEM) phối hợp với Ban Quản lý Chương trình ETEP (Enhancing Teacher Education Program- Chương trình phát triển các Trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Phổ thông) Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Định hướng phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ tiên tiến về Quản trị trường Phổ thông”.
Xem tiếp
Xây dựng bộ công cụ khảo sát cho Đề tài Khoa học cấp Quốc gia của Học viện Quản lý giáo dục (01/08/2018 | 11:01)
Sáng ngày 31/7/2018, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Tọa đàm Khoa học với chủ đề “Bàn về xây dựng bộ công cụ khảo sát Đề tài Khoa học cấp Quốc gia ‘Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017- 2025 và những năm tiếp theo’”. Đề tài do GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục là Chủ nhiệm.
Xem tiếp
Học viện Quản lý giáo dục tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP (03/01/2018 | 14:50)
Từ ngày 29-31/12/2017, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức nghiệm thu 05 nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP trong năm 2017.
Xem tiếp
Hội thảo khoa học: “Đào tạo bồi dưỡng nhân lực quản trị trường học theo yêu cầu đổi mới giáo dục” (22/12/2017 | 10:20)
Tháng 12 năm 2017, Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục đã phối hợp với UBND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản trị trường học theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay".
Xem tiếp
Hội thảo khoa học: “Dạy và học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra” (20/12/2017 | 16:38)
Ngày 20/12/2017, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Dạy và học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra”
Xem tiếp
ban lam viec