Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 03/01/2018 - 14:50

Học viện Quản lý giáo dục tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP
Từ ngày 29-31/12/2017, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức nghiệm thu 05 nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP trong năm 2017.

Các nhiệm vụ đã được nghiệm thu bao gồm:

  1. Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của HVQLGD, do ThS. Lê Thành Kiên là Chủ nhiệm.
  2. Nghiên cứu mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, do TS. Hoàng Trung Học là Chủ nhiệm.
  3. Nghiên cứu đánh giá năng lực học tập trực tuyến, điều kiện học tập trực tuyến của CBQLCSGDPT và giải pháp hỗ trợ CBQLGDPT học tập qua mạng, do PGS.TS Phạm Quang Trình là Chủ nhiệm.
  4. Nghiên cứu đánh giá chương trình bồi dưỡng thường xuyên và đề xuất chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQLCSGD THPT, do GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ nhiệm.
  5. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQLGDPT, do TS. Lê Thị Ngọc Thúy là Chủ nhiệm.

Các nhiệm vụ được triển khai theo hướng gắn với thực tiễn và  mang tính ứng dụng cao nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh:

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu chỉ đạo

Đại diện các nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo

Một số thành viên trong Hội đồng nghiệm thu

Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 14804
Các bài đã đăng
ban lam viec