Thứ tư, 22/06/2011 - 16:13

Quyền lợi của Sinh viên khi nghiên cứu đề tài khoa học
Nhằm tạo ra động lực thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên đang theo học tại Học viện Quản lý giáo dục, ngày 01 tháng 3 năm 2011 Học viện Quản lý giáo dục đã ban hành Quyết định số 61/HVQLGD ban hành kèm theo Quy chế hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Quản lý giáo dục.

Trong Quy chế có đề cập đến quyền lợi của sinh viên nếu sinh viên tham gia nghiên cứu đề tài khoa học.
Tại điểm 1, Điều 06 của Quy chế có chỉ rõ:
a) Nếu nhóm nghiên cứu tham gia các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, mỗi công trình đạt giải thưởng, mỗi sinh viên (trừ những sinh viên đã tốt nghiệp) được cộng điểm vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học cụ thể như sau:
- Giải nhất: được cộng   0,4 điểm;
- Giải nhì: được cộng   0,3 điểm;
- Giải ba: được cộng   0,2 điểm;
- Giải Khuyến khích: được cộng   0,1 điểm.
b) Phòng Quản lý khoa học làm các thủ tục để Giám đốc Học viện ký giấy xác nhận cho các thành viên trong nhóm nghiên cứu khi nhóm đó đã được đánh giá, nghiệm thu xong.
c) Sinh viên làm đề tài khoa học được ưu tiên xét làm khóa luận tốt nghiệp.
….
Để được biết thêm thông tin chi tiết, kính mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 61/HVQLGD ngày 01 tháng 3 năm 2011 do Học viện Quản lý giáo dục ban hành  được đăng trên Website của Học viện Quản lý giáo dục.

 
                                                                                           N.T.H.Y
                                                                               Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 4017