Thứ ba, 17/04/2012 - 15:24

Khoa quản lý tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2011, khoa Quản lý có 09 nhóm sinh viên được giao đề tài nghiên cứu. Trong 2 ngày 12 tháng 4 và 16 tháng 4 năm 2012, Khoa đã thành lập các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Các vấn đề được sinh viên lựa chọn nghiên cứu khá thiết thực, đó là:
- Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập;
- Nghiên cứu ứng dụng kỹ năng đọc sách trong học tập;
- Nghiên cứu đổi mới phương pháp tự học;
- Hoạt động chuẩn bị trước kỳ thi;
- Phương pháp học tập học phần Toán cao cấp;
- Nâng cao chất lượng thực tập cơ sở thông qua học tập kinh nghiệm sinh viên khóa trước;
- Biện pháp tổ chức hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Quản lý Giáo dục nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên…
Qua tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu cho thấy các sinh viên có ý thức học tập, bước đầu biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu để triển khai một vấn đề nghiên cứu khoa học. Thể hiện được khả năng tư duy logic, tìm tòi, sáng tạo, tự tin bảo vệ kết quả nghiên cứu trước hội đồng. Các đề tài nghiên cứu được sinh viên lựa chọn thể hiện sự quan tâm khá toàn diện đến việc tìm kiếm các biện pháp nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của sinh viên, hướng tới việc đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội.
Kết quả nghiệm thu đánh giá: 09 đề tài đều triển khai đúng tiến độ và được xếp loại khá. Thông qua các hội đồng nghiệm thu các giảng viên và các nhà khoa học đã có những góp ý, tư vấn cho các em về cách tiếp cận, lựa chọn phương pháp triển khai và cách trình bày một vấn đề khoa học theo đúng yêu cầu và có chất lượng.
Qua nghiệm thu cũng cho thấy một số hạn chế trong quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như khâu quản lý hoạt động này. Từ việc xác định trách nhiệm chuyên môn của Khoa trong tư vấn, phân công giảng viên hướng dẫn, đến việc quản lý hoàn thiện các thủ tục giao nhận đề tài cho sinh viên của Phòng Quản lý khoa học cần có những điều chỉnh cần thiết. Về phía sinh viên cũng cho thấy các em chưa hiểu rõ các kiến thức cơ bản để tiếp cận vấn đề nghiên cứu, trong triển khai còn một số lung túng trong xác định đối tượng nghiên cứu, trình bày mục tiêu cũng như xác định các vấn đề trọng tâm…Những vấn đề này, trong khi lên lớp học phần phương pháp luận nghiên cứu khoa học, các giảng viên được phân công hướng dẫn cần giúp các em khắc phục.
Mặc dù kết quả chưa cao, nhưng những gì các sinh viên đã làm được là đáng trân trọng. Những sản phẩm nghiên cứu của các em phần nào có tính ứng dụng và là những tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên và các cán bộ quản lý trong quá trình giảng dạy và điều hành hoạt động của Khoa và nhà trường.
Trong thời gian tiếp theo, Khoa và Học viện sẽ tiếp tục có kế hoạch cụ thể để định hướng cho sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Cuối tháng 4/2012, Khoa Quản lý tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên. Tại hội nghị này sẽ có một số báo cáo tham luận thể hiện kết quả nghiên cứu của sinh viên trong năm 2011 và một số kinh nghiệm, định hướng các vấn đề nghiên cứu được chia sẻ. Hội nghị rất mong được đón tiếp các Thầy Cô trong Ban giám đốc Học viện, Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện nghiên cứu, các giảng viên, các nhà khoa học và các sinh viên để cùng trao đổi, giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

                                                                                                          Hà Nội, 17 tháng 4 năm 2012.
                                                                                                                      Khoa Quản lý

Số lần đọc: 4835