Thứ hai, 11/06/2018 - 15:22

Khoa Quản lý tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 8
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của SV năm học 2017 - 2018 và chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện, ngày 08 tháng 06 năm 2018, Khoa Quản lý đã tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 8.

Tới dự Hội nghị có Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trưởng khoa Ngoại ngữ, Ban lãnh đạo khoa Quản lý, cán bộ, giảng viên và hơn 100 sinh viên. Để chuẩn bị cho hội nghị, đã có 4 GV và trên 20 SV gửi bài viết tham gia. Ban biên tập đã chọn được 20 bài viết để đăng trong Kỷ yếu hội nghị. Có 05 báo cáo tham luận được trình bày tại hội nghị và nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, thẳng thắn, khoa học, xoay quanh các vấn đề: tổ chức hoạt động học tập đáp ứng chuẩn đầu ra;  Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên ngành Kinh tế giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ; Tạo động lực giúp SV say mê nghiên cứu khoa học; Vấn đề tự học ngoại ngữ của SV; Nhận diện các lãng phí tồn tại trong quá trình học tập của SV và cách khắc phục bằng việc áp dụng lý thuyết quản lý tinh gọn….

Phát biểu tại hội nghị Lãnh đạo khoa cũng mong muốn SV tìm tòi, phát hiên các vấn đề mới gắn với ngành đào tạo, thành lập các nhóm nghiên cứu có sự hướng dẫn của giảng viên để triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo.

                             PGS.TS.Nguyễn Thành Vinh, Trưởng Khoa Quản lý phát biểu tại Hội nghị

                         PGS.TS.Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó Trưởng Khoa Quản lý phát biểu tại Hội nghị

                                TS. Lê Thị Ngọc Thúy, Trưởng Phòng QLKH phát biểu tại Hội nghị

                                                       Sinh viên trình bày đề tài NCKH tại Hội nghị

 

Số lần đọc: 3713
Xem tất cả