Diễn đàn trao đổi học thuật dành cho các học viên, nghiên cứu sinh của Học viện Quản lý giáo dục (05/01/2021 | 11:13)
Ngày 29/12/2020, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị khoa học thường niên dành cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện.
Xem tiếp
Khoa quản lý tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (17/04/2012 | 15:24)
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2011, khoa Quản lý có 09 nhóm sinh viên được giao đề tài nghiên cứu. Trong 2 ngày 12 tháng 4 và 16 tháng 4 năm 2012, Khoa đã thành lập các Hội đồng nghiệm thu kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Xem tiếp
Quyền lợi của Sinh viên khi nghiên cứu đề tài khoa học (22/06/2011 | 16:13)
Nhằm tạo ra động lực thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên đang theo học tại Học viện Quản lý giáo dục, ngày 01 tháng 3 năm 2011 Học viện Quản lý giáo dục đã ban hành Quyết định số 61/HVQLGD ban hành kèm theo Quy chế hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Quản lý giáo dục.
Xem tiếp
Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên các trường đại học (28/12/2010 | 15:35)
Ngày 17/12/2010, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học khối kinh tế, quản trị kinh doanh giai đoạn 2006-2010; có nhiều bài tham luận được đánh giá cao về giá trị khoa học với sự tham gia thảo luận sôi nổi của đông đảo các đại biểu tham dự.
Xem tiếp
Tin hoạt động NCKH của sinh viên (07/12/2010 | 16:22)
Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-HVQLGD ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên và thành lập Ban tổ chức Hội thảo, ngày 27 tháng 11 năm 2010, tại Giảng đường 7, Nhà A2, Học viện Quản lý giáo dục, Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, các Khoa: Quản lý, Giáo dục, Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2010.
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng
Xem tất cả