Thứ năm, 19/04/2018 - 16:53

Thành lập Câu lạc bộ Nguồn nhân lực và Truyền thông
Tổ truyền thông, Văn phòng Học viện trân trọng thông báo thành lập Câu lạc bộ Nguồn nhân lực và Truyền thông.

Câu lạc bộ Nguồn nhân lực và Truyền thông là câu lạc bộ tự nguyện của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục, trực tiếp quản lý bởi Tổ truyền thông, Văn phòng Học viện có chức năng chính là hỗ trợ, tham mưu, giúp việc cho Tổ truyền thông Học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Nguồn Nhân lực và Truyền thông - NAEM

Tên tiếng Anh: Human Resource and Communication Club - Viết tắt: HRC - NAEM

Slogan: Light Up Your Career !

Logo chính thức:

Tổ truyền thông xin trân trọng thông báo !

 

Số lần đọc: 4220
Các bài đã đăng
Xem tất cả