Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 29/05/2015 - 17:6

Tạp chí Quản lý giáo dục

THỂ LỆ GỬI BÀI VÀ ĐẶT MUA TẠP CHÍ
* Tạp chí Quản lý giáo dục là cơ quan thông tin hàng đầu trong cả nước về khoa học quản lý giáo dục, tạp chí ra hàng tháng và nhận đăng tải các công trình nghiên cứu mới về khoa học quản lý giáo dục, giáo dục học của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong và ngoài nước. Bài gửi đăng trên tạp chí được qui định như sau:
- Bài gửi đăng chưa được công bố trên bất kì tạp chí nào.
- Bài viết được đánh máy vi tính rõ ràng, in trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên, dưới 3 cm. Phần Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự a,b,c, được ghi theo trình tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nơi xuất bản, trang…; các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latinh.
- Tên bài viết dịch ra tiếng Anh. Phần Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt và dịch ra tiếng Anh, khoảng 100- 300 từ nêu nội dung chính, đóng góp mới của công trình.
- Từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh.
- Nội dung kết cấu gồm: Mở đầu, nội dung vấn đề nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, tài liệu tham khảo
- Bài gửi ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, cơ quan công tác, địa chỉ, số điện thoại của tác giả. Bài gửi bằng đĩa mềm hoặc qua thư điện tử.
- Tòa soạn không hoàn trả bản thảo.

MỤC LỤC -  TẠP CHÍ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 1. Danh mục bài đăng trên Tạp chí QLGD năm 2016: 

  - Số 01 năm 2016      Số 05 năm 2016     - Số 09 năm 2016

  - Số 02 năm 2016      - Số 06 năm 2016     - Số 10 năm 2016

  - Số 03 năm 2016      - Số 07 năm 2016     - Số 11 năm 2016

  - Số 04 năm 2016      - Số 08 năm 2016     - Số 12 năm 2016

2. Tổng mục lục bài đăng trên Tạp chí QLGD năm 2015.

 * Tạp chí Quản lý giáo dục phát hành trên phạm vi toàn quốc thông qua các công ty sách và thiết bị trường học, các sở GD&ĐT, các bưu cục (mã số C 957). Giá bán năm 2014 là: 22.500đ/cuốn (Cả năm 12 số: 270.000đ). Đặt mua nhiều và mua cả năm được giảm giá.

Liên hệ theo địa chỉ:
Tạp chí Quản lý giáo dục- Số 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 38642605; Fax: (04) 38641802
Email: quanlygiaoductapchi@yahoo.com

Số lần đọc: 26773
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật.
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật.
Xem tất cả
ban lam viec