Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 01/03/2011 - 17:15

Tiếp đục ưu tiên đầu tư cho KH&CN để tạo bước đột phá
Trang Website của Bộ Khoa học và Công nghệ đã cập nhật nội dung cơ bản buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân với Bộ Khoa học và Công Nghệ (KH&CN) về triển khai kế hoạch hoạt động năm 2011 vào chiều ngày 17/02/2011 tại Hà Nội.

Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đã báo cáo kết quả nổi bật đạt được trong năm 2010 và định hướng kế hoạch năm 2011.
Về định hướng KHCN trong năm 2011, sau khi Bộ trưởng đặt vấn đề phải tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm: 1). Sẽ hoàn tất, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020 và kế hoạch phát triển KH&CN 5 năm 2011 – 2015; 2). Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm (nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong Nông nghiệp, dịch vụ; phát triển sản phẩm quốc gia theo lĩnh vực ưu tiên); 3). Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa Việt Nam; 4). Chuẩn bị các điều kiện về nhân lực và hạ tầng kỹ thuật phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân; 5). Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và quyết tâm thực hiện thành công quá trình chuyển đổi; 6). Triển khai các giải pháp thúc đẩy hình thành các tập thể KH&CN đẩy mạnh đồng thời chú trọng tìm kiếm, phát hiện, hỗ trợ và khuyến khích khởi nghiệp kinh doanh, thương mại hóa kết quả nghiên cứu…; 7). Hoàn thiện cơ chế chính sách về đãi ngộ và sử dụng cán bộ KH&CN, tập trung hoàn tất để trình phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ KH&CN và trọng dụng nhân tài; 8). Đổi mới cơ chế tài chính và đầu tư cho KH&CN; đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh:
1) Cần phải đặt các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể hơn nữa. Đặc biệt, cần xây dựng đề án thí điểm hỗ trợ cho các doanh nghiệp mang dáng dấp doanh nghiệp KH&CN, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng đề án đẩy mạnh nghiên cứu trong các trường đại học…
2) Cần thay đổi phương thức thông tin, truyền thông về KH&CN với xã hội về kết quả hoạt động KH&CN và những tiềm năng mới để tăng niềm tin trong xã hội vào KH&CN.
3) Trong thời gian tới Nhà nước sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho KH&CN tạo bước phát triển mới, trong 10 năm tới phải là một chu kỳ mới, phát huy những đóng góp của KH&CN.
Khoa học và Công nghệ là nền tảng và là động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sự phát triển bền vững đất nước. Việc Đảng và nhà nước ta sớm xác định vai trò then chốt của cách mạng khoa học và kỹ thuật, đến nay, vẫn nhấn mạnh cách thể hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng như cách thức tiến hành là những tín hiệu đáng mừng cho đất nước; chính động thái này sẽ góp phần to lớn trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước.    

N.K.L
                                                                  Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 14989
ban lam viec