Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ năm, 24/03/2011 - 17:13

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội KH&CN Việt Nam
Ngày 09/3/2011, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã có buổi làm việc với Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng – nay là Chính phủ - nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - đã tổng kết và khái quát lại những kết quả đạt được từ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng đến nay. Với những kết quả đã đạt được, ông đã khẳng định:
“Liên hiệp Hội ngày càng giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, góp phần đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.” (*)
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Liên hiệp Hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế, ví dụ như: chưa tổ chức được nhiều hoạt động lớn, chưa nâng cao được hình ảnh và uy tín để tập hợp và thu hút đông đảo tri thức khoa học và công nghệ... Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã đánh giá cao các hoạt động của Liên hiệp Hội trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh:
“Liên hiệp Hội cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong đó trọng tâm là khâu tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Liên hiệp Hội cần phối hợp với các bộ, ngành để thực hiện tốt chỉ thị số 42- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. (*)
Để biết chi tiết nội dung trên, mời bạn đọc xem bài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội KH&CN Việt Nam” trên trang Website của Bộ KH&CN, ngày 09/3/2011.

                                                                                                  N.K.L
                                                                                   Phòng Quản lý khoa học

(*)  Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội KH&CN Việt Nam. Website của Bộ KH&CN, ngày 09/3/2011.

Số lần đọc: 16182
Xem tất cả
ban lam viec