Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 07/01/2011 - 17:23

Hoạt động khoa học và công nghệ áp dụng cho các trường đại học
Ngày 22 tháng 09 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg về việc ban hành "Điều lệ trường đại học" gồm 11 chương, 57 điều quy định tổ chức và hoạt động của trường đại học. Điều lệ này sẽ áp dụng với các đại học, trường đại học tư thục và học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Để giúp các bạn đọc quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường cập nhập được thông tin trong việc đổi mới điều lệ nhà trường, bản tin này xin được giới thiệu đến các bạn mảng hoạt động công nghệ gồm 3 vấn đề: mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ; nội dung hoạt động khoa học và công nghệ và nội dung quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.
 Mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ gồm 3 mục tiêu:
 Hoạt động khoa học và công nghệ nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, nghiên cứu viên, người học và nâng cao chất lượng đào tạo.
Ứng dụng tri thức, công nghệ mới và tạo ra phương thức, giải pháp mới phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, góp phần tạo cơ sở cho hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
 Đóng góp và phát triển kho tàng tri thức, công nghệ của nhân loại.
Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ gồm 13 nội dung: Nghiên cứu khoa học cơ bản; Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn;  Nghiên cứu khoa học giáo dục; Nghiên cứu khoa học công nghệ; Nghiên cứu và cung cấp các giải pháp về công nghệ, thiết bị, sản phẩm mới phục vụ sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng các vườn ươm công nghệ, gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm mới có khả năng thương mại cao; Hỗ trợ đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; Xây dựng các phòng thí nghiệm, các cơ sở nghiên cứu theo chuyên ngành, liên ngành, vừa phục vụ đào tạo vừa phục vụ nghiên cứu khoa học; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên; Tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng; Xây dựng và ký kết các hợp đồng khoa học và công nghệ, tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của người nghiên cứu; Tổ chức các bộ phận hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước; Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước.
Nội dung quản lý hoạt động khoa học và công nghệ  gồm 6 nội dung quản lý:
Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường.
Ban hành quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan về hoạt động khoa học và công nghệ.
Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường, khoa, trung tâm; gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.
Tổ chức huy động các nguồn vốn khác nhau cho hoạt động khoa học và công nghệ và sử dụng nguồn vốn theo nguyên tắc hiệu quả và phát triển tài năng trẻ.
Khen thưởng và vinh danh các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên có kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc.
Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ.

                                                                                                                    V.T.T
                                                                                                    Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 16066
Xem tất cả
ban lam viec