Thứ hai, 02/12/2019 - 15:14

Học viện Quản lý giáo dục triển khai Chương trình Bồi dưỡng cho 4000 cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán trên cả nước
Thực hiện Công văn số 5380/BGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) cốt cán năm 2019 Hà Nội và Kế hoạch Bồi dưỡng CBQLCSGDPT trong Chương trình ETEP của Học viện, ngày 2 tháng 12 năm 2019, tại Học viện Quản lý giáo dục đã khai mạc Khóa Tập huấn- Bồi dưỡng CBQLCSGDPTcốt cán năm 2019.

 Lễ Khai mạc có sự tham dự và chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ; PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Dự án ETEP, Phó Vụ trưởng Vụ Trung học; TS. Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Tiểu học; GS.TS. Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS. Trần Hữu Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện, đặc biệt là sự tham dự của các CBQLCSGDPT cốt cán đến từ các tình/thành phố phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu chỉ đạo khóa Tập huấn

Chương trình bồi dưỡng cho CBQLCSGDPT được Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm và giao cho Học viện Quản lý giáo dục làm đầu mối tổ chức. Đây là đợt Tập huấn - Bồi dưỡng thứ nhất được Học viện Quản lý giáo dục  tổ chức tại Học viện. Chương trình bồi dưỡng chất lượng cao, kết hợp đa dạng cac hình thức, trực tuyến và trực tiếp, các khâu chuẩn bị, phục vụ được Học viện chuẩn bị chu đáo, tạo điệu kiện thuận lợi để các CBQL tham dự và đạt hiệu quả bồi dưỡng. Trong đợt này có 200 CBQLCSGDPT cốt cán của các trường tiểu học ở 25 tỉnh/thành phố phía Bắc tham dự; gồm các nội dung: Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Yêu cầu đối với hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học và giáo dục theo chương trình GDPT 2018 ở trường tiểu học; Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục trường tiểu học theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Chỉ đạo hoạt động tổ/nhóm chuyên môn trong trường tiểu học.

Phát biểu chỉ đạo Khóa Tập huấn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Tổ chức Khóa Tập huấn (Học viện Quản lý giáo dục). Ghi nhận những nỗ lực của các học viên trong sắp xếp thời gian, tham dự Tập huấn đầy đủ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ hy vọng Khóa Tập huấn đạt chất lượng cao, đáp ứng những mục tiêu, yêu cầu do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, đồng thời phát huy được sự tích cực, chủ động, sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ CBQLCSGDPT cốt cán trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc Tập huấn

Phát biểu Khai mạc Khóa Tập huấn, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã triển khai tới toàn thể học viên Kế hoạch, mục đích, những nội dung chính và yêu cầu của Khóa Tập huấn, qua đó khái quát nên tầm quan trọng của việc tham gia Tập huấn và giúp các học viên có được cái nhìn khái quát, tổng thể, đạt được những kết quả tốt nhất trong quá trình Tập huấn, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kế hoạch tập huấn- bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán năm 2019 được Học viện Quản lý giáo dục triển khai tới 4000 CBQL cốt cán ở 63 tỉnh/thành phố, cho 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nội dung bồi dưỡng hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT thực hiện quản trị hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phố thông 2018, cụ thể: 1. Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018 và các yêu cầu, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường Tiểu học, THCS và THPT; Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục nhà trường Tiểu học, THCS và THPT (Lập kế hoạch giáo dục nhà trường: tổ chức thực hiện kế hoạch; giám sát, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch giáo dục trường TH, THCS và THPT). 2. Chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục trong trường Tiểu học, THCS và THPT: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục: đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh Tiểu học, THCS và THPT.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Dự án ETEP, Phó Vụ trưởng Vụ Trung học

Một số hình ảnh

Thạch Thảo

Số lần đọc: 4007
Các bài đã đăng
Xem tất cả