Thứ sáu, 28/05/2021 - 11:0

Thông tin Luận án chuyên ngành Quản lý giáo dục "Quản lý đội ngũ giảng viên dựa vào năng lực ở trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật"

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin, bản tóm tắt và Luận án tiến sĩ: "Quản lý đội ngũ giảng viên dựa vào năng lực ở trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật" của NCS. Vũ Tiến Dũng:

Luận án- NCS. Vũ Tiến Dũng

Số lần đọc: 1677