Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 31/01/2018 - 18:53

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ đợt I năm 2018
Học viện Quản lý giáo dục xin thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ đợt I năm 2018 như sau:

Đối với đào tạo trình độ Thạc sỹ, xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

1. Quản lý giáo dục

2. Tâm lý học lâm sàng

3. Công nghệ thông tin

Đối với đào tạo trình độ Tiến sỹ, xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

* Quản lý giáo dục

Số lần đọc: 8759
Các bài đã đăng
ban lam viec