Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 08/06/2018 - 17:58

Nghiên cứu sinh Thái Văn Tài bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục
Sáng ngày 08/06/2018, Nghiên cứu sinh Thái Văn Tài, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng Trường Tiểu học tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam” tại Học viện Quản lý giáo dục.

Trên cơ sở khảo cứu thực trạng quản lý tại các Trường Tiểu học tỉnh Đắk Lắk với những đặc thù riêng biệt, tác giả Luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ Hiệu trưởng tại các đơn vị này, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học tại Đắk Lắk.

Nghiên cứu sinh bảo vệ Luận án trước Hội đồng

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Các thành viên trong Hội đồng đọc bản nhận xét Luận án của NCS Thái Văn Tài

NCS Thái Văn Tài tặng hoa cảm ơn CBHDKH và các thành viên trong Hội đồng

Gia đình và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS

 

Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 3352
ban lam viec