Thứ năm, 23/07/2020 - 17:57

Quyết định Công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu cho học viên cao học năm 2020

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận năng lực Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu cho học viên cao học các khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 như sau:

 

Quyết định công nhận và danh sách học viên

 

Số lần đọc: 258
Các bài đã đăng
Xem tất cả