Thứ năm, 24/06/2021 - 15:58

Thông báo về việc tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2021-2022 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2021- 2022 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ. (Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm):

Thông báo biên soạn giáo trình Thạc sĩ

Số lần đọc: 486