Thứ năm, 15/07/2021 - 16:59

Nghiên cứu sinh Vetpany Sivongxay bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
Vừa qua, Nghiên cứu sinh Vetpany Sivongxay, Phó Trưởng Khoa, Trường Đại học Quốc gia Lào, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã bảo vệ thành công Đề tài Luận án “Phát triển đội ngũ giảng viên nữ ở Trường Đại học Quốc gia Lào theo tiếp cận bình đẳng giới” trước Hội đồng đánh giá cấp Học viện.

NCS Vetpany Sivongxay bảo vệ Đề tài Luận án trước Hội đồng đánh giá cấp Học viện

Trên cơ sở tiếp cận bình đẳng giới, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, NCS. Vetpany Sivongxay đã đề xuất những giải pháp góp phần phát triển đội ngũ giảng viên nữ ở Trường Đại học Quốc gia Lào, đơn vị công tác của Nghiên cứu sinh.

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận án của Nghiên cứu sinh

Phát biểu trước Hội đồng, NCS. Vetpany Sivongxay đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Lê Phước Minh, cán bộ hướng dẫn khoa học của NCS, cũng như Ban Giám đốc và Tập thể sư phạm Học viện Quản lý giáo dục đã đồng hành, giúp đỡ nghiên cứu sinh trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài. Nghiên cứu sinh khẳng định quyết tâm ứng dụng những kiến thức, kỹ năng trong quá trình đào tạo tại Học viện Quản lý giáo dục vào thực tiễn quá trình công tác tại Lào trong thời gian tới.

PGS.TS Lê Phước Minh, cán bộ hướng dẫn khoa học của Nghiên cứu sinh

Một số hình ảnh của Hội đồng

Thạch Thảo

Số lần đọc: 1710
Các bài đã đăng