Thứ năm, 22/07/2021 - 16:34

Thông báo V/v điều chỉnh chỉ chỉ tiêu Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 (lần 02)

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 (lần 02) như sau:

Thông báo

Số lần đọc: 293
Các bài đã đăng