Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 05/03/2018 - 18:32

Thông báo yêu cầu trình độ ngoại ngữ đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ
Học viện Quản lý giáo dục xin thông báo yêu cầu trình độ ngoại ngữ đầu ra cho chương trình đào tạo Thạc sĩ như sau:

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong file đính kèm

Số lần đọc: 2751
ban lam viec