Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 02/05/2018 - 17:3

Thông tin Luận án Tiến sỹ của NCS Thái Văn Tài, Học viện QLGD.

Thông tin Luận án Tiến sỹ của NCS Thái Văn Tài, Học viện QLGD.

Thông tin Luận án Tiến sỹ với đề tài:"Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh đổi mới giáo dục Việt Nam”, do NCS Thái Văn Tài thực hiện, thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 91 40 114

Thông tin chi tiết xem bản đính kèm gồm Tóm tắt ( tiếng Việt- tiếng Anh) và Toàn văn luận án.

File đính kèm:

1. Tóm tắt luận án tiếng Việt

2. Tóm tắt luận án tiếng Anh

3. Toàn văn luận án

Số lần đọc: 1900
ban lam viec