Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 10/06/2019 - 16:43

Thông báo về Kế hoạch tổ chức tư vấn Đề cương Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh khóa 8,9,10 chuyên ngành Quản lý giáo dục

Học viện xin trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức tư vấn đề cương Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh khóa 8,9,10 chuyên ngành Quản lý giáo dục. Thông tin chi tiết trong file đính kèm 

Thông báo

Số lần đọc: 1136
ban lam viec