Thứ hai, 04/11/2019 - 8:46

Thông báo v/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 19 chuyên ngành QLGD, Khóa 4 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 19 chuyên ngành QLGD, Khóa 4 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng như sau:

Thông báo

Mẫu đơn và mẫu đề cương Luận văn

Số lần đọc: 1559
Các bài đã đăng
Xem tất cả