Thứ hai, 04/11/2019 - 8:47

Thông báo v/v nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 18 chuyên ngành Quản lý giáo dục; Khóa 03 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 18 chuyên ngành Quản lý giáo dục; Khóa 03 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng như sau:

Thông báo

Số lần đọc: 2197
Các bài đã đăng
Xem tất cả