Thứ ba, 31/03/2020 - 8:35

Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến và các quy định tổ chức dạy học trực tuyến các khóa đào tạo sau đại học trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Học viện Quản lý giáo dục, Phòng Đào tạo Sau Đại học xin trân trọng thông báo tới quý anh/chị học viên về việc triển khai giảng dạy trực tuyến và quy định về tổ chức dạy học trực tuyến các khóa đào tạo sau đại học trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

Thông báo triển khai dạy học trực tuyến SĐH

Quy định về tổ chức dạy học trực tuyến SĐH

PL1.Hướng dẫn dành cho CBQL

PL2. Hướng dẫn dành cho giảng viên

PL3. Hướng dẫn dành cho học viên

Số lần đọc: 1458
Các bài đã đăng
Xem tất cả