Thứ hai, 20/04/2020 - 12:31

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn cho học viên khóa 20 chuyên ngành Quản lý giáo dục; học viên khóa 05 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới quý Anh/Chị học viên về việc đăng ký tên đề tài và tổ chức tư vấn đề cương luận văn cùng mẫu đăng ký, thông tin chi tiết tại file đính kèm:

Thông báo

Mẫu đăng ký

Số lần đọc: 1020
Các bài đã đăng
Xem tất cả