Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 28/11/2016 - 8:35

Học viện Quản lý giáo dục sẽ có những thay đổi đột phá trong năm học 2016- 2017
Ngày 22/11/2016, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016- 2017. Hội nghị nhằm tổng kết công tác năm học 2015- 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016- 2017.

GS.TS Phạm Quang Trung chủ trì Hội nghị cán bộ, viên chức Học viện Quản lý giáo dục năm học 2016- 2017

Tại Hội nghị, GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2015- 2016. Trong đó chỉ ra những thành tích cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong công tác năm học 2015- 2016

GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2015- 2016

Phát biểu đề xuất phương hướng năm học 2016- 2017 tại Hội nghị, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục khẳng định trong năm học tới, Học viện cần triển khai cải tiến điều hành quản lý các lĩnh vực công tác nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Giáo sư Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã giao phó trong buổi làm việc với Học viện. Theo đó, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016- 2017 của Học viện cần được triển khai theo tinh thần “Hoàn thiện tổ chức nhân sự; Chú trọng nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển tầm nhìn, năng lực sáng tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp học; góp phần cùng với toàn Ngành thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”.  Trong báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của Giám đốc Học viện nhấn mạnh những nhiệm vụ chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, thương hiệu và địa vị của Học viện Quản lý giáo dục. Theo GS.TS Phạm Quang Trung, để thực hiện thành công những nhiệm vụ nêu trên mỗi cán bộ, viên chức của Học viện cần có ý thức trách nhiệm, tính chuyên môn hóa cao đối với từng vị trí công việc kể từ đơn giản nhất. Giáo sư Giám đốc Học viện khẳng định: “Từng người tăng tính chuyên môn hóa lên thì chúng ta sẽ có một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp và hình ảnh của Học viện chắc chắn sẽ được cải thiện”. 

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016- 2017

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban thanh tra nhân dân và lãnh đạo  một số Phòng, Ban chuyên trách thuộc Học viện đã báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của  năm học 2015- 2016, trên cơ sở đó đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

Nhằm xây dựng một môi trường dân chủ thực sự, đoàn Chủ tịch Hội nghị cũng đã lắng nghe tất cả những ý kiến đóng góp, xây dựng từ các cán bộ, viên chức của Học viện. Đặc biệt, Giám đốc Học viện đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các cán bộ, viên chức Học viện, Giám đốc coi đây như là bộ phanh của mỗi cỗ xe, giúp cho Ban Lãnh đạo Học viện tránh được những sai lầm trong công tác quản lý năm học sắp tới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị cán bộ, viên chức của Học viện Quản lý giáo dục năm học 2016- 2017, GS.TS Phạm Quang Trung một lần nữa bày tỏ quyết tâm nâng cao chất lượng và vị thế của Học viện Quản lý giáo dục, đồng thời khích lệ mỗi cán bộ, viên chức sẽ phấn đấu hơn nữa trong việc hoàn thiện công tác phù hợp với năng lực bản thân, và đoàn kết, chia sẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện  phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS Lê Phước Minh, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị bầu ra Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016- 2018

Lãnh đạo các đơn vị báo cáo công tác năm học 2015- 2016

Các cán bộ, viên chức Học viện phát biểu tại Hội nghị

TT CNTT.

Số lần đọc: 2114
ban lam viec