Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 09/12/2016 - 23:17

“Các trường đại học sư phạm phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng giáo viên”
Việc bồi dưỡng Giáo viên theo chuẩn NNGV mới giao cho các trường ĐHSP chủ chốt chủ trì, toàn bộ việc bồi dưỡng CBQLCSGD phổ thông theo chuẩn Hiệu trưởng mới giao Học viện QLGD chủ trì.

Ngày 7.12.2016, GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện QLGD và một số chuyên gia của Học viện đã tham dự Hội thảo về về “chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, khung năng lực nghề nghiệp giảng viên sư phạm và vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường sư phạm” tại Trường Đại học Quy Nhơn. Hội thảo do Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT- Chương trình ETEP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ tổ chức.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu là  lãnh đạo các Vụ, Cục, Dự án thuộc Bộ GD&ĐT, Lãnh đạo, chuyên gia của các trường đại học sư phạm chủ chốt, Học viện Quản lý giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, lãnh đạo một số Sở GD&ĐT và Ban quản lý, tư vấn chương trình ETEP.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về những vấn đề cần thay đổi của chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện hành, chuẩn giảng viên sư phạm; tiểu chí, quy trình lựa chọn giáo viên cốt cán, lựa chọn giảng viên chủ chốt để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các câu hỏi lớn cần giải pháp tổng thể về các vấn đề như: Làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông, giảng viên sư phạm? Làm thế nào để thể hiện tính sáng tạo, đặc thù của mỗi trường ĐHSP trong việc đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ giáo viên phát triển năng lực nghề nghiệp theo chuẩn?.

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc HVQLGD phát biểu tại phiên thảo luận do Bộ trưởng chủ trì

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh vai trò đầu tàu của của các trường ĐH sư phạm chủ chốt trong việc phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên là:  “Gốc của các gốc vấn đề về chất lượng giáo viên, giảng viên là các trường sư phạm”. Do vậy cần thay đổi mạnh mẽ cách làm, cách tiếp cận trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay. Cần xây dựng chuẩn NNGV cụ thể cho từng cấp học, môn học, từng nhiệm vụ, vị trí việc làm để giáo viên, giảng viên tự soi vào để hoàn thiện bản thân, chuẩn cần dễ sử dụng, dễ hiểu, đảm bảo tính hiện đại, khoa học, tính nhân bản và gắn với thực tiễn Việt  Nam. Cần chú ý các tiêu chuẩn về phát triển giá trị bản thân và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên song hành với tiêu chuẩn nghề nghiệp về dạy học, sư phạm. Giáo viên chủ chốt (GVCC) làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên khác để tham gia ngay từ đầu: phát triển môn học ngay từ đầu để từ đó họ quay trở về thực hiện. Không phải đem tinh thần đổi mới CT-SGK vào cuộc sống mà phải đem cuộc sống vào đổi mới CT-SGK. Họ sẽ là người quyết định thành công của đổi mới.

Bộ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo phiên thảo luận của Hiệu trưởng các trường sư phạm về các nhiệm vụ cấp thiết của các trường trong việc xây dựng Quy hoạch mạng lưới các trường SP để thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên, đổi mới chương trình ĐT, BD đáp ứng đổi mới CT-SGK, đổi mới tuyển sinh, dự báo, đánh giá nhu cầu ĐT, BD GV toàn quốc,  đổi mới cơ chế tài chính cho các trường sư phạm.

Kết luận Hội Thảo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh:

Về Chuẩn NNGV: Tiêu chuẩn, tiêu chí phải thống nhất trong toàn quốc. Bộ GD sẽ ban hành khung chuẩn NNGVPT, căn cứ vào đó các Sở GD&ĐT triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Nguyên tắc chọn GVCC phải là những người tốt nhất tại chỗ để bồi dưỡng thành GVCC, trở thành nhân tố tích cực trong bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ cho giáo viên theo định hướng chung của ngành trên cơ sở chuẩn NNGV mới.

Về phát triển đội ngũ giảng viên SP: Tiêu chuẩn, tiêu chí các Giảng viên Sư phạm phải đồng tâm với giáo viên phổ thông. Cần dựa trên yêu cầu phát triển năng lực giáo viên PT để xây dựng khung năng lực giảng viên SP, nhấn mạnh tiêu chuẩn về địa phương, năng lực đào tạo giáo viên. Giảng viên SP cần có năng lực phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên.

Về  các nhiệm vụ cấp thiết của các trường SP:

Sản phẩm của các trường SP có tính đặc biệt nên các tiêu chuẩn, tiêu chí Giảng viên phải khắt khe. Các trường SP phải là các trường có điều kiện tốt nhất để đảm bảo chất lượng đào tạo. Vì vậy phải tập trung vào một số trường có tính trọng điểm quốc gia, các trường khác sẽ là vệ tinh để phối hợp ĐT, BD, không ĐT, BD giáo viên tràn lan.  Để đội ngũ Giảng viên chuẩn hóa thì phải có các trường ĐHSP chuẩn hóa. Vì vậy nhiệm vụ đầu tiên là thực hiện đề án xây dựng mạng lưới các trường SP.

Đổi mới chương trình ĐT, BD là một nhiệm vụ rất trọng tâm của các trường SP. Các trường SP cần nhanh chóng tiếp cận với chuẩn NNGV mới để rà soát, xây dựng chương trình ĐT, BD theo chuẩn, theo định hướng CT-SGK mới, phù hợp với khung trình độ quốc gia. Thời gian đào tạo có thể 3-4 năm. Số giảng viên SP được chọn phối hợp với GVCC sẽ tham gia rất sâu vào xây dựng CT-SGK mới, đảm bảo đồng bộ trong toàn hệ thống.

Hiện nay các trường SP đang đứng trước các luồng thông tin về vấn đề “đào tạo thừa GV” với các nguồn số liệu rất khác nhau. Vì vậy các trường phải rà soát SV tốt nghiệp có việc làm. Khối các trường SP: Có thể xây dựng chương trình đào tạo văn bằng 2 bổ sung để cấp bằng cho các SV chưa tìm được việc làm. Các trường cần nghiên cứu dự báo nhu cầu ĐT, BD GV&CBQLCSGD một cách khoa học, khách quan.

Việc bồi dưỡng Giáo viên theo chuẩn NN mới giao cho các trường ĐHSP chủ chốt chủ trì, Bồi dưỡng CBQLCSGD phổ thông theo chuẩn Hiệu trưởng mới giao Học viện QLGD chủ trì.

Trong 5 năm trước mắt, tập trung đào tạo lại để đạt chuẩn mới và đào tạo GV mới. Sau đó sẽ tập trung đào tạo chuẩn hóa đội ngũ GV, CBQLGD theo chương trình mới.

Bộ GD&ĐT sẽ hướng tới xây dựng cơ chế để các trường chủ động thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất.

Thanh Huyền

Số lần đọc: 2822
Các bài đã đăng
ban lam viec