Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 17/11/2017 - 19:40

Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Quang cảnh Hội thảo Quốc tế về nâng cao năng lực cho đội ngũ

cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh 4.0

Ngày 15/11/2017, Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Quốc tế “Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo đã quy tụ được hơn 120 bài viết của nhiều chuyên gia có uy tín trong nước và quốc tế tập trung vào vấn đề phát triển năng lực cần có của người cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh 4.0. Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa đã tạo ra những thay đổi vô cùng to lớn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó đặt ra nhu cầu cần đổi mới một cách căn bản và toàn diện nền giáo dục, và đổi mới cách nghĩ, cách làm của đội ngũ  cán bộ quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

PGS.TS Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội thảo

Ông Friday Nwaigwe, Trưởng Chương trình Vì sự sống còn

và phát triển của trẻ em (UNICEF Việt Nam)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục khẳng định mục đích của Hội thảo nhằm tăng cường sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa các cơ sở giáo dục trên nền tảng quốc gia trong khu vực và thế giới; tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu giáo dục, nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo trong nước và quốc tế chia sẻ những quan điểm lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cũng như kết quả nghiên cứu về chính sách, cơ chế, hình thức, phương pháp, điều kiện, môi trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để phát triển năng lực nghề nghiệp đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục hướng tới đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục ở Việt Nam và yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại Hội thảo, hơn 300 nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đã cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung chính: 1.Quan niệm về phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra (Về vai trò, sứ mệnh và  năng lực của đội ngũ CBQLGD, ...); 2. Cơ chế, chính sách và chủ trương của lãnh đạo các cấp trong việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lý của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục các bậc học nhằm  hướng tới sự đổi mới giáo dục hiện nay gắn liền với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Chính sách, cơ chế quản lý, mô hình trường học, quản lý hoạt động trường học, phát triển năng lực nghề nghiệp đội ngũ cán bộ quản lý, hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học....); 3. Phát triển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo cán bộ quản lý giáo dục để hỗ trợ phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ CBQL theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Môi trường học tập, nguồn học liệu, hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến, thiết bị dạy học....).

Các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và Quốc tế tới dự Hội thảo

Các nhà khoa học trình bày báo cáo và thảo luận tại Hội thảo:

                                                     Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 7978
Các bài đã đăng
ban lam viec