Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Khoa Cơ bản
- Địa chỉ: Phòng 201 nhà A2
- Điện thoại: 38649470
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: .........
Cùng với sự ra đời của Học viện Quản lý Giáo dục, tiền thân là Trường Cán bộ Quản lý giáo dục, khoa Cơ bản được ký quyết định thành lập vào tháng 4/2006.

Lãnh đạo Khoa:

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Hương

Phó Trưởng khoa: 

Chức năng, nhiệm vụ của khoa:

- Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng chương trình, lịch trình, kế hoạch giảng dạy, học tập

- Giảng dạy các bộ môn Ngoại Ngữ, Lý luận Chính trị và Văn hóa cơ bản cho các khoa đào tạo của Học viện ở các hệ chính quy và liên thông, bậc đại học và sau đại học.

- Giảng dạy các lớp bồi dưỡng trong và ngoài Học viện theo sự phân công của TTBD nhà giáo.

 
ban lam viec