Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Trung tâm Thông tin Thư viện
- Địa chỉ: Tầng 1 nhà A3
- Điện thoại: 38645957
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Hương Lan

Chức năng, nhiệm vụ:

Là đơn vị phục vụ có trách nhiệm giúp Giám đốc Học viện tổ chức, quản lý hoạt động khai thác thông tin tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý của Học viện.
 

 
ban lam viec