Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
TT Đào tạo CLC Việt Nam - Singapore
- Địa chỉ: Phòng 405 - nhà A1
- Điện thoại: 38645958
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://
Trung tâm đào tạo chất lượng cao Việt Nam - Singapore (VSCEE) là kết quả của sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore, Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Singapore, Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam và Học viện Giáo dục Singapore.VSCEE thuộc Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam đóng vai trò như một Trung tâm nguồn quốc gia nhằm cung ứng, xúc tiến và là tác nhân làm thay đổi cơ bản chất lượng giáo dục và quản lý giáo dục ở Việt Nam.
 
ban lam viec