Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 05/06/2020 - 8:55

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành QLGD và TLHLS năm 2020

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và Tâm lý học lâm sàng năm 2020 như sau:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi QLGD

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi TLHLS

Số lần đọc: 2779
Trang 1/2
ban lam viec