Thông báo Tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Quản lý giáo dục và Công nghệ thông tin năm 2021

Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 – Dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn Học viện Quản lý giáo dục năm học 2020-2021 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tiếng Anh B1 năm 2021 theo hình thức trực tuyến

45 năm Truyền thống Học viện Quản lý giáo dục- Đơn vị đi đầu cả nước về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục