Tin tức

Hội thảo khoa học: Tham vấn quy định về chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong dự thảo luật nhà giáo

Hội thảo khoa học: Tham vấn quy định về chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong dự thảo luật nhà giáo

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện Quản lý giáo dục

Tham vấn chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Hội thảo khoa học “Tham vấn quy định về chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong dự thảo Luật Nhà giáo” diễn ra sáng 11/6. Hội thảo do Học viện Quản lý giáo dục phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) tổ chức.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

Công bố quyết định công nhận Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục

Công bố quyết định công nhận Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục