Hợp tác quốc tế

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

           Học viện có quan hệ hợp tác song phương với các trường: Học viện GD Singapore (NIE), Học viện Phát triển quản lý giáo dục Thái Lan (NIDTEP), Đại học Tây Nam Trung Quốc (SWU), Đại học Westminster – Anh (UOW), Viện Quy hoạch giáo dục quốc tế Pháp (IIEP) và nhiều tổ chức quốc tế khác ở các quốc gia Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada, Đức, Đan Mạch, UNESCO và các quốc gia ASEAN...Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, Học viện đã cử được nhiều cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên của Học viện đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ, Chương trình ngắn hạn, thăm quan, khảo sát và trao đổi giảng viên, sinh viên với các nước trong khu vực và trên thế giới.

          * Các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng với nước ngoài:
                          -> Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore.
                          -> Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trường đại học và cao đẳng.
                          -> Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ chuyên ngành QLGD với Đại học Tây Nam, Trung quốc.
                          -> Các chương trình đào tạo bằng cấp và bồi dưỡng cấp chứng chỉ khác.

          * Các Dự án trong hoạt động hợp tác Quốc tế & Phát triển dự án:
                          -> Thông tin về Chương trình Đào tạo từ xa về Lập kế hoạch ngành giáo dục (ESP)
                          -> Thông tin về Dự án Kĩ năng Nghề nghiệp Việt Nam (VSEP)
                          -> Thông tin về Dự án phát triển THPT giai đoạn 2

          Trong mười năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng trên một nghìn cán bộ QLGD cho nước CHDCND Lào theo Hiệp định đã ký kết giữa hai Nhà nước. Từ năm 2009, Học viện tiếp nhận lưu học sinh Lào sang học trình độ cử nhân và thạc sỹ QLGD. Chiến lược HTQT 2010 – 2015 và tầm nhìn 2020 trong đó xác định những lĩnh vực ưu tiên trong công tác đối ngoại như: tập trung vào việc liên kết đào tạo đại học và sau đại học, liên kết trong nghiên cứu về quản lý giáo dục, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nước ngoài nhằm tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ các dự án.

  • Các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng với nước ngoài
  • Các dự án trong hoạt động hợp tác quốc tế & phát triển dự án
Chuỗi hội thảo tập huấn nâng cao năng lực quốc tế hóa giáo dục đại học
Chuỗi hội thảo tập huấn nâng cao năng lực quốc tế hóa giáo dục đại học
xem thêm
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024
xem thêm
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2023
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2023
xem thêm
Tết cổ truyền Bunpimay của các LHS CHDCND Lào tại Học viện Quản lý giáo dục
Tết cổ truyền Bunpimay của các LHS CHDCND Lào tại Học viện Quản lý giáo dục
xem thêm
Thông báo Tuyển sinh đi học tại CA-DẮC-XTAN năm 2023
Thông báo Tuyển sinh đi học tại CA-DẮC-XTAN năm 2023
xem thêm
Chuỗi hội thảo tập huấn nâng cao năng lực quốc tế hóa giáo dục đại học
Chuỗi hội thảo tập huấn nâng cao năng lực quốc tế hóa giáo dục đại học
xem thêm
Tết cổ truyền Bunpimay của các LHS CHDCND Lào tại Học viện Quản lý giáo dục
Tết cổ truyền Bunpimay của các LHS CHDCND Lào tại Học viện Quản lý giáo dục
xem thêm
Thông báo tuyển sinh đi học tại Australia năm 2023
Thông báo tuyển sinh đi học tại Australia năm 2023
xem thêm
Thông báo Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS), CHLB Đức, sẽ cấp học bổng tại chỗ cho sinh viên Việt Nam năm học 2022-2023
Thông báo Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS), CHLB Đức, sẽ cấp học bổng tại chỗ cho sinh viên Việt Nam năm học 2022-2023
xem thêm
Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế “Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống” (Knowledge and Systems Engineering - KSE 2023) của Ban cơ yếu Chính phủ - Học viện Kỹ thuật mật mã.
Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế “Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống” (Knowledge and Systems Engineering - KSE 2023) của Ban cơ yếu Chính phủ - Học viện Kỹ thuật mật mã.
xem thêm