Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2023

Phòng QLKH, HTQT & Tạp chí kính gửi quý thầy/cô thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2023

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng QLKH, HTQT & Tạp chí; Số điện thoai: 093 415 0487 hoặc email: naem.hoptacquocte@gmail.com

Xem chi tiết tại đây.